• Advies, ontwerp, presentatie, technische uitwerking en bouwbegeleiding.

Blog Archives

Wuhan Streetlife

Wuhan (China) kent een rijke geschiedenis van meer dan 3500 jaar. Dit komt mede doordat het altijd een strategische handelslocatie is geweest op twee belangrijke rivieren: de Han rivier en de Yangtze. Vooral langs de rivieroever in het stadsdeel Hankou, vergelijkbaar met de Bund in Shanghai, is de ontwikkeling door de eeuwen heen nog duidelijk zichtbaar. Met name de concessie periode (half negentiende eeuw tot begin twintigste eeuw) heeft een grote impact gehad en is tot op de dag van vandaag bepalend voor het karakteristieke beeld van de binnenstad.

In een periode waarin schepen vrijelijk over de Yangtze mochten varen en verschillende buitenlandse betrekkingen zich vestigden ontstond er een woonvorm in een voor die tijd hoge dichtheid; een buurt van lanen ook wel bekend onder de naam ‘Lifen’. Deze woonvorm, een combinatie van Chinese en Westerse principes, moest een oplossing bieden aan de enorme woningbehoefte door de toenemende migratie richting de stad. Eilandjes in een orthogonaal stedenbouwkundig grid vormden het woongebied bestaande ui patiowoninge gescheiden door smalle sociale lanen en omsloten door een commerciële rand.

Read more →