• Advies, ontwerp, presentatie, technische uitwerking en bouwbegeleiding.

Urban housing in Wuhan (China)

Wuhan (China) kent een rijke geschiedenis van meer dan 3500 jaar. Dit komt mede doordat het altijd een strategische handelslocatie is geweest op twee belangrijke rivieren: de Han rivier en de Yangtze. Vooral langs de rivieroever in het stadsdeel Hankou, vergelijkbaar met de Bund in Shanghai, is de ontwikkeling door de eeuwen heen nog duidelijk zichtbaar. Met name de concessie periode (half negentiende eeuw tot begin twintigste eeuw) heeft een grote impact gehad en is tot op de dag van vandaag bepalend voor het karakteristieke beeld van de binnenstad.

In een periode waarin schepen vrijelijk over de Yangtze mochten varen en verschillende buitenlandse betrekkingen zich vestigden ontstond er een woonvorm in een voor die tijd hoge dichtheid; een buurt van lanen ook wel bekend onder de naam ‘Lifen’. Deze woonvorm, een combinatie van Chinese en Westerse principes, moest een oplossing bieden aan de enorme woningbehoefte door de toenemende migratie richting de stad. Eilandjes in een orthogonaal stedenbouwkundig grid vormden het woongebied bestaande ui patiowoninge gescheiden door smalle sociale lanen en omsloten door een commerciële rand.

Helaas dreigt het dynamische straatleven van Wuhan steeds meer te verdwijnen doordat deze karakteristieke woonvorm niet langer kan voldoen aan de moderne tijd en plaats moet maken voor hoge anonieme woontorens. Kwaliteiten die vroeger vanzelfsprekend waren, met name het gemeenschapsleven, verdwijnen bovendien langzaam door de één kind politiek, de vergrijzing, de hoge werkdruk en de eisen die worden gesteld vanuit de hedendaagse maatschappij. Dit terwijl de behoefte aan contact met familie, vrienden of kennissen er wel degelijk is.

Een cultuurhistorisch veldonderzoek van een half jaar heeft zodoende geleid tot het ontwerp van een nieuw eigentijds woongebied waarbij bestaande ruimtelijke kwaliteiten van de stedenbouwkundige context en de geschiedenis van het wonen worden gecombineerd met hedendaagse urbane verlangens (parkeren, sociale samenhang, gemengd programma). Een bemiddeling tussen Wuhan’s traditionele stedelijke omgeving en de hedendaagse trend van schaalvergroting midden in het culturele centrum van Wuhan. Grenzend aan de bekendste winkelstraat van Hankou, Jianghan Road, markeert de locatie van het nieuwe woon- en werkgebied de entree van de oude stad en vormt voor veel Wuhanezen sinds jaar en dag een belangrijk herkenningspunt.

Om de herkenbaarheid te behouden en de identiteit van de binnenstad te versterken zoekt het plan aansluiting op de bestaande structuur van straten, lanen en bebouwing. Door toevoeging van twee nieuwe levendige straten op maaiveld niveau wordt de stedenbouwkundige korrel hersteld en ontstaat er ruimte voor de ondernemende Chinees in de vorm van een twee laagse commerciële plint die zich kenmerkt door een diversiteit aan winkels. Om te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte voor bewoners en bezoekers en daarmee de straten te ontlasten wordt het middengebied van elk eiland ingericht voor parkeren. Door de parkeervoorziening op het maaiveld te plaatsen wordt wateroverlast door de onregelmatige grondwaterstand tot een minimum beperkt.

Een aantal traditioneel vormgegeven moongates gepositioneerd tussen de winkels fungeren als ontsluiting naar het woongebied wat zich bevindt op het dak van de parkeer- en commercële functies. Dit tweede maaiveld kenmerkt zich door een structuur van schaduwrijke openbare lanen grenzend aan een massieve schil van metselwerk die het collectieve karakter van elk woonblok toont. Patio’s en portieken vormen hierin de overgangszone tussen openbaar en privé en stimuleren een sociaal en dynamisch straatbeeld. Het woningaanbod per blok is gecentreerd rondom een rustige gemeenschappelijke courtyard en voorziet in een diversiteit aan typologiën met een flexible plattegrond.

De vormgeving van het daklandschap komt voort uit de klimatologische omstandigheden en traditionele principes. Zoals bij de traditionele courtyard het water via hellende daken werd opgevangen en hergebruikt zal ook hier het dakvlak worden ingezet om het regenwater te gebruiken voor woondoeleinden. Door het dakvlak te voorzien van pv-pannen en te
oriënteren op het zuiden wordt het maximaal ingezet om energie op te wekken en krijgt het een eigentijdse uitstraling. Woontorentjes dienen als zonneschoorsteen en voorzien in de natuurlijke ventilatie van de woonblokken. Bovendien accentureren ze belangrijke plekken inde stedenbouwkundige structuur.

Laat een bericht achter

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd*